The Bund

The Bund

The Bund

The Bund

The Bund

The Bund

The Bund

Peace Hotel

Peace Hotel

Peace Hotel

Peace Hotel

Peace Hotel

Peace Hotel

Peace Hotel

Peace Hotel

Making Silk

Making Silk

Making Silk

The Bund

The Bund

The Bund

The Bund

The Bund

The Bund

The Bund

The Bund

The Bund

The Bund

Album No. 1

BEIJING

Album No. 4

CHONGQING &

THE YANGTZE

Album No. 2 

THE GREAT WALL

Album No. 5

SHANGHAI

Album No. 3 

XI'AN

Album No. 6 

HONG KONG

  • Instagram - Black Circle

ALL IMAGES © NICOLE DANCEL